Herní mechaniky

TLAMA games | Deskovky k sežrání

SLOVNÍČEK MECHANIK DESKOVÝCH HER

 u7pdKr_I

 

V rozrůstajícím se světě deskových her je stále obtížnější se orientovat. Herní mechaniky jako Worker placement či Deck building pravděpodobně už znáte, ale co taková mechanika Enclosure nebo Loans?

Připravili jsme pro vás proto slovníček mechanik deskových her, který vám pomůže jednotlivé herní principy lépe pochopit a pojmenovat. Zároveň vám pomůžeme najít další hry, v nichž se vaše oblíbené mechaniky vyskytují.

Jednotlivé mechaniky v tomto slovníčku jsou seřazeny abecedně a po rozkliknutí jejich názvu najdete zástupce deskových her s touto mechanikou. Je však obvyklé, že desková hra obsahuje více než jednu herní mechaniku.

 

 

A

 

Action Points – Akční body, které během tahu hráč investuje do jednotlivých akcí.

Action Queue – Plánování více akcí s předstihem, které se pak provádějí se zpožděním.

Area Majority/Influence – Posuzování převahy v jednotlivých oblastech herního plánu.

Area Movement – Pohyb mezi jednotlivými oblastmi herního plánu.

Auction – Aukce karet, dílků a podobně. O získání rozhoduje vyšší nabídka.

 

B


Betting and Bluffing – Sázení na výsledek s možností blafování.

 

C


Communication Limits – Herní princip testující limity komunikace. Vše, co není zakázáno,

je povoleno, a je jen na hráčích, jak si s tím poradí.


Constrained Bidding – Nucená dražba (vždy musíte něco nabídnout a vaše nabídka

je přesně definována či omezena).


Contracts – Plnění kontraktů/smluv.


Cooperative Game – Kooperativní hra, hráči hrají společně proti hře.

 

D

 

Deck Building – Postupné vytváření herního balíčků. Během hry hráč získává či kupuje

nové karty, které se později dostanou do hry. Starých karet se často také může zbavovat.


Deduction – Dedukce. Z předpokladů se vyvozují závěry.


Dice Rolling – Házení kostkou/kostkami.


Drafting – Podmíněný výběr karet nebo komponent mezi hráči. Hráči se při výběru

vzájemně ovlivňují. Slouží hlavně pro omezení náhody při výběru.

 

E


Enclosure – Uzavírání oblastí či postupné omezování herního plánu během hry.

 

G


Grid Coverage – Zaplňování oblasti určitého tvaru (nejčastěji tetrisové dílky).


Grid Movement – Pohyb po předem dané síti (obvykle čtvercové či hexagonální).

 

H


Hand Management – Správa karet v ruce – jakou kartu zahrajete, jakou kartu odhodíte,

jakou si necháte a podobně.


Hexagon Grid – Herní plán tvořený hexagony (pravidelnými šestiúhelníky).

 
Hidden Movement – Pohyb některého hráče na herním plánu není viditelný.


Hidden Roles – Skryté role (není veřejné, kdo hraje za jakou stranu / kdo hraje s kým).

 

I


I Cut, You Choose – Jeden hráč připravuje nabídky (obvykle karet), jiný hráč si z nich

následně vybere, kterou chce.

 

L


Loans –Ve hře je možné vzít si půjčku, kterou lze obvykle během hry splatit nebo

je penalizována.

 

M


Map Addition – Přidávání částí mapy během hry (postupné objevování mapy).


Market – Ve hře je trh. Nákup a prodej ovlivňuje cenu, která se často mění dle nabídky

a poptávky.

 
Modular Board – Herní plán je možné měnit či upravovat pro jednotlivé partie.

 
Murder/Mystery – Hra s detektivními nebo krimi prvky.

 

N


Network and Route Building – Ve hře se staví sítě nebo cesty, které pak hráči využívají.

 

P


Paper–and–Pencil – Papír a tužka se používají ve hře pro zaznamenání postupu.


Pattern Building – Stavění či tvoření vzorů z herních komponent, které hra odměňuje.


Pick–up and Deliver – Vyzvednout a doručit – na jedné lokaci hráč něco vyzvedne

a na jiné doručí, za což jej hra odmění.


Player Elimination – Eliminace hráče – hráči mohou být během hry vyřazeni a zbylé

části hry se již neúčastní.


Point to Point Movement – Pohyb z jednoho bodu na druhý, pohyb mezi lokacemi.

 
Push Your Luck – „Zkusit štěstí“, hráč si sám volí poměr mezi mírou rizika a ziskem.

 

R


Race – Závod, splnit zadání jako první.


Re–rolling and Locking – Přehazování kostek a „zamykání“ kostek na určité hodnotě,

nebo jejich přetočení.


Rondel – Pohyb po kruhu.

 

S


Score–and–Reset Game – Hra se v určitém bodě vyhodnotí (přinejmenším některé části)

a poté se nastaví do výchozí podoby a hra pokračuje.

 
Set Collection – Sbírání setů, které jsou následně hodnoceny.

 
Simultaneous Action Selection – Hráči volí své akce / hrají současně.


Stock Holding – Princip akcií, můžete vlastnit část svého majetku nebo majetku

jiného hráče ve formě akcií.


Storytelling – Příběhová hra v níž mají hráči k dispozici pojmové, písemné nebo

obrazové podněty ze kterých skládají příběh a rozhodují o jeho dalším vývoji.

 

T


Team–Based Game – Hra v týmech.


Tech Trees / Tech Tracks – Technologický strom nebo stupnice vývoje. Jednotlivé

technologie nebo vylepšení na sebe navazují nebo se podmiňují.

 
Tile Placement – Pokládání dílků.

 
Time Track – Časová stupnice. Za dílky/suroviny apod. se platí herním časem.


Track Movement – Pohyb po stupnici. Ve hře je určující pozice na dané stupnici.

 
Trick–taking – Štychová hra, vykládání karty nebo skupiny karet hráči v daném pořadí.

Následně se vyhodnotí štych/kolo (například Bridge, Mariáš apod.).

 
Turn Order: Auction – Pořadí hráčů je určováno v aukci.


Turn Order: Claim Action – Pořadí hráčů je určováno zahráním určité akce.

 

V


Variable Phase Order – Herní fáze mohou mít proměnlivé pořadí.


Variable Player Powers – Schopnosti postav jednotlivých hráčů se liší.

 

W


Worker Placement – Hráč ve svém tahu zpravidla pokládá figurky na akční políčka

a na tomto základě pak provádí odpovídající akce.

 
Worker Placement: Dice Workers – figurky jsou nahrazeny kostkou, která má různou

funkci či sílu dle své aktuální hodnoty.


Worker Placement: Different workers – Ve hře je více typů figurek/dělníků a jejich funkce se mohou lišit či je omezené jejich využití dle typu.

 

#

4X – zkratka z eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate (prozkoumat, rozšířit, využít, vyhladit). Jde o druh strategických her využívajících tyto 4 koncepty.