Golem - Představení hry / PreviewO co (v) Golemovi jde? Jsou dvě cesty jak to zjistit. Buďto se na několik let ponoříte do studování Tóry a starých kabalistických spisů, nebo se prostě jen mrknete na naše tříminutové představení hry. Volba je na vás!

Ať už se rozhodnete jakkoliv, tak vězte, že Golem je hutné heavy euro se silným tématem a těsně provázanými mechanikami. Samotný rabi Löw by se při hraní Golema určitě pořádně zapotil.

Více o hře zde.

Ve hře Golem se vrátíte do 16. století, coby jeden z vlivných pražských rabínů oddaných víře a studiu Tóry. Na pomoc máte k ruce nejen své žáky, ale také golemy - umělé sluhy z hlíny. Mocné bytosti kypící energií tak silnou, že neztratit nad nimi kontrolu může být těžší, než se zdá…

Hra sestává ze čtyř kol, a každé kolo celkem ze sedmi fází:

První je fáze obnovy - Během ní sesbíráte všechny šémy, a vsypete je do synagogy. Zároveň obnovíte destičky akcí a posunete knihy na levnější políčka.
Ve fázi pohybu golemů se vaši hlinění služebníci vydají do ulic - za každou destičku, na níž zastaví, získají odměnu. Avšak čím více se od vašich studentů vzdálí, tím nákladnější bude je ovládat. Pokud vám golem uteče příliš hluboko do města, může začít páchat nenapravitelné škody na svém okolí i na vaší reputaci. Dejte proto bedlivý pozor, aby se vám je podařilo ukočírovat!

Fáze provádění akcí vám konečně umožní použít kuličky, které jste vsypali do synagogy! To, který šém vyberete, a kolik jich je v řadě, rozhodne o akci, kterou budete provádět, a také o její síle.
Akce vám umožní nechat golema pracovat v sousedství, kde se nachází, stavět golemy nové, vylepšit své artefakty, a nebo studovat.
V téže fázi musíte pohnout i rabínem. Jeho umístění rozhoduje o dodatečných akcích, a také o pořadí hráčů, které se mění hned ve fázi následující.
Pokud mají vámi zvolené kuličky kombinaci barev postavy pro dané kolo, smíte ji aktivovat i s jejími schopnostmi během ovlivnění postav.

Fáze příjmů a vylepšení vám dovolí načerpat suroviny z mnoha různých zdrojů závislých na vašem postupu na stupnici studia, úrovni vašich golemů, dokončených artefaktech a sekcích, v nichž se nacházejí vaši žáci.

A nakonec ovládání golemů - to je fáze, v níž platíte za údržbu svých neživých služebníků. Nemáte-li dost znalostí, rozpadnou se v prach.
Na konci hry počítáte body za své golemy, dokončené artefakty, dosažené studium a počty zlatých, červených a modrých menór. Pokud jste splnili některé z přidělených úkolů, přičtete si ještě pár bodů navíc.

Golem je náročná eurohra s velkým důrazem na vyváženost a mechaniku engine buildingu pro 1 - 4 mudrce od 14 let.