Vzhledem k enormnímu množství objednávek v uplynulém týdnu počítejte prosím se zpožděním 1-2 dny oproti plánu. Omlouváme se za komplikace.

Hippocrates - Představení hry / Preview

Léčba nemocných po vzoru Hippokrata může být velice výnosná, ale i frustrující. Nenechte své kolegy, aby předčili vás i vaše schopnosti. Vždyť přece vyznáváte stejné hodnoty a uplatňujete stejné postupy. Nezapomeňte však, že o pacienty, které nedokážete správně ošetřit, se postará samotný Hádes. A to by váš mentor, Hippokrates, určitě neschvaloval.

Více o hře zde. 

“Hippocrates” je eurohra Alaina Orbana, ve které se vrátíte do čtvrtého století před Kristem, coby Hipokratovi následovníci. Život slavného muže se již nachýlil ke konci, a je nyní na vás, dokázat celému Řecku, že jste jeho zaslouženými nástupci…

Na začátku každého kola se před Asklépiův chrám dostaví noví pacienti. Hodem kostek určíte, které z nich vám Hipokratovi pomocníci určili k léčbě. Jako první si pacienta vybírá hráč, který z minulého tahu zůstal nejvíce vlevo.
Každý pacient, a každá pozice, v níž se nachází, vám udělí určité odměny nebo postihy. Některé získáte hned, některé v jiné fázi tahu a některé až při úspěšné léčbě. Vybraný pacient jde do vaší čekárny.

V další fázi musíte vyplatit lékaře, které již máte najaté. Tady přichází ke slovu vaše reputace. Čím slovutnější jste, tím méně peněz musíte obětovat. Lékaři bez mzdy vás okamžitě opustí.

Rezervaci a nábor nových lékařů zahajují hráči s nejvyšší reputací. Najmout samotného učence může být levnější, ale pokud ho vezmete i s destičkou léků, získáte speciální bonus.

Následná léčba už je jednoduchá - vyberte nemocného, přiřaďte mu jednoho či víc učenců, kteří jsou schopni aplikovat správný typ léku, a pokud splníte dané podmínky, je pacient vyléčen a vítězné body jsou vaše. Někteří lékaři dokáží vyléčit pacientů i více. Jiní odejdou po první úspěšné léčbě.

Nevyléčení pacienti se posunou o jednu pozici dále - do sálu intenzivní péče. Pokud tam však již byli, přesouvají se do péče Háda - věrného asistenta každého lékařského babrala. Všichni zesnulí vás na konci hry vytrestají mínusovými body.

Jakmile máte hotovo, nastává konec kola. Lidé, které jste nechali před chrámem si pro vás připraví malý úplatek, aby vám v příštích kolech usnadnili rozhodování a prázdná místa zaplní noví trpící.

Hraje se na čtyři kola.

“Hippocrates” je lehká strategická rodinná hra s pokládáním destiček pro 1-4 začínající mediky od 12 let.