Tindaya - Představení hry / PreviewTindaya je příběhotvorná, silně tematická survival euro hra. Obsahuje kompetitivní i kooperativní variantu a nastavitelnou míru obtížnosti. Nechybí ani dva herní moduly "Zrádce" a "Věno". Dokáže váš kmen přežít hněv bohů v podobě přírodních katastrov? A přežijí také nájezdy dobyvačných conquistadorů?

Více o hře ZDE.

Tindaya vypráví příběh domorodých kmenů z dob, kdy na Kanárské ostrovy poprvé vkročily nohy dobyvačných Evropanů. Dokáže váš kmen vzdorovat houževnatým kolonizátorům, přizpůsobit se nemilosrdným živlům a vyhnout se hněvu samotných bohů?

Tindaya se hraje na tři věky o třech fázích.

První fáze hry odhalí proroctví vědmy Tibiabin a její dcery Tamonante. V kouři vyčtou, jaké pohromy váš lid čekají:
- útoky dobyvačných conquistadorů
- erupce vulkánů
- tsunami
- nebo běsnění všemocného Acorana a božské Moneiby

Fáze druhá vám umožní produkovat nové zdroje, rozvíjet znalosti řemesel, objevovat nové vynálezy a nová území, nebo stavět chýše, ve kterých najdete přístřeší.

Vesničané jsou oddaní pracovníci, kteří obstarávají osady a zvěř. Jsou to však jejich vůdci, kteří jim dodají odvahu k boji, zakládají osady nové, učí je novým řemeslům a přinášejí obětiny bohům.

Jen díky jejich nadání číst ve hvězdách dokáže váš lid putovat přes velkou vodu bezpečně.

Ve fázi konce éry se rozmnoží všechna zvířata na pastvinách a v zajetí; každý pár vesničanů v osadách, a i dobyvační Španělé si dopřejí trochu odpočinku.
Chvíle radosti však netrvá věčně, protože každá hladová ústa je třeba nakrmit. Jídlem je však neradno plýtvat, neboť ten, kdo bere víc, než sám potřebuje, sklidí akorát boží hněv. Střecha nad hlavou je stejně důležitá. Se zlou se potáže ten, kdo marní lidské životy.
Nastává chvíle, kdy bohové sestoupí z hor, a odmění nejvěrnější kmeny.
Jejich přízeň zmírní následky katastrof, kterým budete společně čelit. A ty, kteří přežijí, čeká nelítostný konflikt s chamtivými conquistadory

Po třech kolech vás hra odmění vítěznými body za každého přeživšího vůdce, za splněné cíle, a ztrestá naposledy toho, kdo bezostyšně drancoval zemi bohů.

Kooperativní varianta hry nabízí přátelskou možnost, jak se společně utkat s nemilosrdnými živly a conquistadory. V kompetetivní verzi je však hra o to nelítostnější. Vítěz může být jenom jeden, ale všichni prohrávají společně.

Tindaya - epický boj o přežití pro 1-4 nezdolné guančské náčelníky od vydavatelství Tlama games.